Perakende Satış Fiyatı

Birim hizmet ve amortisman bedeli, dağıtım şirketinin bir kWh doğalgazın müşteriye sunumu karşılığında amortismanlar ve getiri dahil talep ettiği toplam bedeldir.

Dağıtım Lisansı kapsamında ihale sonucunda belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli, lisans verilme tarihinden itibaren ilk 8 (sekiz) yıl süre ile azami bedel olarak uygulanır. Dağıtım lisansı sahibi şirket bu bedeli aşmamak koşulu ile ilk 8 (sekiz) yıl boyunca dilediği bedeli uygulamakta serbesttir.

Uygulamada ABD Doları Türk Lirasına çevrilirken, bir önceki ayın 20 ’si ila içinde bulunulan ayın 19 ’u arasındaki sürede uygulanan Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kuru aritmetik ortalaması, bir sonraki aylık tarife döneminde uygulanacak ABD Doları kuru olarak belirlenir.

Abone GrubuAĞUSTOS 2020
Kademe AralığıSKBSatış Fiyatı
KONUT 010,000 0.2654681.54012
10,000100,000 0.2654681.54012
100,000300,000 0.1191.393652
300,0001,000,000 0.1191.542
1,000,00010,000,000 0.0641181.487118
10,000,000100,000,000 0.0345481.457548
100,000,0000 0.0186141.441614
TİCARETHANE 010,000 0.2654681.54012
10,000100,000 0.2654681.54012
100,000300,000 0.1191.393652
300,0001,000,000 0.1191.542
1,000,00010,000,000 0.0641181.487118
10,000,000100,000,000 0.0345481.457548
100,000,0000 0.0186141.441614
TOP