Gaz Kullanım Sözleşmesi

Sertifikalı Tesisatçı Firma size projenizin ÇORDAŞ'tan onay aldığını bildirdiğinde artık ÇORDAŞ ile Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.

Unutmayın, sözleşmeyi doğalgazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).

Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.

SÖZLEŞME İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

  BİREYSEL KULLANIM İÇİN

 • Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik no.
 • Sözleşme yapacağı adrese ait ikametgah,
 • Sözleşmeyi yapan kişi kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
 • Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda vekaletname,
 • Güvence Bedeli (Sözleşme esnasında alınan ve sözleşmenin iptali halinde doğalgaz piyasası mevzuatları doğrultusunda güncellenen ve aboneye iade edilen tutar.)

  MERKEZİ KULLANIM İÇİN

 • Apartman yöneticisi veya vekilinin kimlik fotokopisi, T.C. Kimlik no,
 • Apartman yönetimi karar defteri, apartman kaşesi istenir.
 • Güvence Bedeli.

  TİCARİ KURULUŞLAR İÇİN

 • Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik no.
 • Mülk sahibi ise Tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
 • Vergi levhası, Yetki belgesi,
 • Ticaret Sicil no
 • İmza sirküleri (Noter tasdikli)
 • Varsa şirket kaşe,
 • Güvence Bedeli.
TOP