İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Departmanı ARSAN GRUBU’NU temsil eden stratejik bölümlerinden biridir. ARSAN GRUBU, kuruluşundan bu yana çalışanlar arasında en iyi iletişimi sağlamakta kalmayıp uyguladığı kazan-kazan programı sayesinde hem kendi değerini yükseltmiştir, hem de çalışanların kendilerini geliştirmesini sağlamıştır.

ÇORDAŞ Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. bir ARSAN GRUBU şirketidir. ÇORDAŞ ARSAN GRUBU’NUN gelişen insan kaynakları departmanı ile yarının ekibini kurmak ve geliştirmek amacı ile işe alım prosedürünü ortak yürütmektedir.

ÇORDAŞ kendi ekibini oluştururken;

  • Eğitimi sürekli kılarak rekabet avantajını elinde bulunduracak,
  • Bölümler arasında personel değişimini sağlayarak bilgiyi en üst düzeye çıkaracak,
  • Uygulandığı etkinliklerle ÇORDAŞ kültürünü benimseyecek,
  • ÇORDAŞ politika ve stratejilerini benimseyip öğretecek,
  • Performans düzeyi her zaman en üst seviyede bulunduracak adayları özenle seçerek bünyesine kabul etmektedir.
ARSAN DOĞALGAZ A.Ş. üst yönetim kadrosu kendi uzmanlık eğitimleri ve tecrübeleri değerlendirilerek ARSAN GRUBU tarafından atanmıştır.

ÇORDAŞ yönetim kadrosu ise eğitim ve doğal gaz sektöründeki tecrübelerine dayanarak ARSAN DOĞALGAZ A.Ş. üst yönetim kadrosu tarafından görevlendirilmiştir.

ÇORDAŞ yönetimi uygulanan bütün projelerde söz sahibidir. ÇORDAŞ yönetimi, işletme ve teknik kadrosunu daha iyiye, ileriye ve de daha çok bilgiye sahip olarak doğal gaz abonelerine iyi hizmet verebilmesi için yıllık standart eğitimlerinden sorumlu tutmaktadır.

Eleman Seçim Prosedürü

Boş pozisyon için insan kaynaklarına başvuran adaylar, özgeçmiş bilgileri (CV) üzerinden, mesleki tecrübeleri, kişisel bilgileri, firmadan beklentileri gibi özellikleri ile sınıflandırılarak, çalışacağı bölüm yöneticisi tarafından ön görüşmeye çağırılır. Bölüm yöneticisince uygun görülen adayların göreve atama kararları Genel Müdür'ün onayına sunulur.

TOP