Yönetim Politikası

ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. Yönetim politikasını oluşturan ilkeler Girişimcilik, Takım Ruhu, Bilginin ve Öğrenmenin öncelikli olduğu bir şirket kültürü yaratmak.


 • Sürekli gelişimi öngören, öğrenen bir organizasyon olmak.
 • İnsan kaynağı faktörünü en değerli sermaye olarak benimsemek.
 • Yönetim Kalitesi, İş Güvenliği ve Çevre Koruma duyarlılığı konusunda uluslar arası standartlara uygun sistemler geliştirmek ve devamlılığını sağlamak.


KALİTE POLİTİKASI

ÇORDAŞ ÇORLU DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. Kalite Yönetim Politikasını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlemiştir;

 • Girişimcilik, Takım Ruhu, Bilginin ve Öğrenmenin öncelikli olduğu bir şirket kültürü yaratmak
 • Sürekli gelişimi öngören, öğrenen bir organizasyon olmak
 • İnsan kaynağı faktörünü en değerli sermaye olarak benimsemek
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli iyileştirmek.
 • Tüm faaliyetlerimizi yürürlükteki ilgili mevzuatlara, yönetmelik ve diğer şartlara ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uygun olarak yürütmek.


ÇEVRE POLİTİKASI

ÇORDAŞ ÇORLU DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. Çevre Yönetim Politikasını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlemiştir;

 • Enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak.
 • Zararlı çevre etkilerini mümkünse kaynağında yok etmek, atıklarını minimize etmek ve çevre kirliliğini önlemek için tedbirler almak.
 • Tüm faaliyetlerini ilgili çevre mevzuatı ve diğer şartlar çerçevesinde yürütmek, mevzuatın olmadığı yerde kendi prosedürlerini belirlemek.
 • Eğitim ve iletişim kanalları ile çalışanların ve paydaşlarının çevre bilincini arttırmak.
 • Çevre amaç ve hedeflerimizi bu ilkeler doğrultusunda belirler ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirerek sürdürmek.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞ POLİTİKASI

ÇORDAŞ ÇORLU DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. İSG Yönetim Politikasını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlemiştir;

 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlamak.
 • Risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği bilincini en üst düzeye çekmek.
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tüm çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme için yasal şartların ötesinde başarılı bir performans sergilemek.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlike ve riskleri belirlemek, önlemek, azaltmak ve ortadan kaldırmak.
 • Eğitim ve iletişim kanalları ile çalışanların ve paydaşlarının iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm çalışanlar tarafından ortak sorumluluk olarak benimsenmesini sağlamak.
 • İSG amaç ve hedeflerimizi bu ilkeler doğrultusunda belirlemek ve TS ISO 45001 İSG Yönetim Sistemini, üst yönetimin liderliğinde ve tüm çalışanların katılımı ile sürekli geliştirerek sürdürmek.
TOP