Organizasyon

ÇORDAŞ, organizasyon hiyerarşisinin en üst noktasında A.Ş olmasından dolayı genel kurulun belirlediği yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulunun atadığı ve kendisi de yönetim kurulu üyesi olan Genel Müdür, Şirket’teki her türlü işleyiş, yatırım, personel tayini, her türlü harcama ve Şirket’in temsilinden sorumludur.

TOP