Çevresel İlkelerimiz

Doğalgazı halkın hizmetine sunan ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ A.Ş. çevre yönetim politikasını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlemiştir.


  • Enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanır.
  • Zararlı çevre etkilerini kaynağında en aza indirgemek, atıklarını minimize etmek ve çevre kirliliğini önlemek için tedbirler alır.
  • Tüm faaliyetlerini ilgili çevre mevzuatı çerçevesinde yürütür, yönetmeliklerin olmadığı yerde kendi yönetmeliklerini belirler.
  • Eğitim ve iletişim kanalları ile çalışanların ve paydaşlarının çevre bilincini arttırır.
  • Çevresel hedeflerini bu ilkeler doğrultusunda belirler ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirerek sürdürür.
TOP