Haberler

3516 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu’nun 9. Maddesi ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 9. maddesinin b bölümünde, ”Elektrik, su, havagazı, doğalgaz sayaçları ile akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri on yılda bir yapılır” şeklinde ifade edilmektedir. Bu maddelere istinaden on yılını tamamlamış tüm sayaçlar sökülerek muayeneleri yapılmaktadır. Sayaçlarınızın kalibrasyonu, tüketiminizin doğru faturalandırılması için önem arz etmektedir. Abonelerimizden sökülen sayaçlar akredite edilmiş laboratuara sevk edilip, burada dış gövde temizliği yapılıp, sonra laboratuar ortamında şartlandırılarak Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre muayenesi yapılacak, muayeneden geçen sayaçların numaratörü sıfırlanıp, mühürlenip, dış gövdesi boyanarak,tesisatlara takılacaktır. Abonelerimizden hiçbir ücret alınmadan verilecek bu hizmet sadece ÇORDAŞ’ın yetkilendirdiği firma personeli tarafından yapılacaktır. Abonelerimizin evde olmadığı durumlarda sayaç değişimleri yapılarak “Bilgilendirme Broşürü” bırakılacaktır. Saygılarımızla
TOP