Haberler

Dağıtım şirketimizde sistem sorunu nedeniyle 30.05.2022 tarihinden itibaren tahakkuk, faturalandırma ve tahsilat işlemlerinde kesintiler ve aksamalar söz konusudur. Bilgi işlem birimimiz sorunu çözmek için aralıksız çalışma yürütmekte olup, sistemin en kısa zamanda devreye alınması planlanmaktadır. Şirketimiz Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde faaliyet göstermekte olup müşterilerimizin mağduriyet yaşamaması için hassasiyetle çalışmaktadır. İlgili mevzuat kapsamında, sistemsel sorun nedeni ile gecikme zammı yansıtılamayacağını, bu hususta ilgisiz ve yetkisiz kişilerce kamuoyunda ve sosyal medya ortamlarında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz.
TOP